Nyhet

VI HAR FLYTTET TIL NYE LOKALER I EIDSVÅG

 Vi har flyttet til nye lokaler.
 Fra nå av finner du oss
 i 2 etg. i Eidsvåg.

 Ny besøks/postadresse:
 EIDSVÅGVEIEN 150,
 5105 EIDSVÅG