OM OSS

Om Tertnes Entreprenør AS og vår historie

Om oss

Vår visjon

Tertnes Entreprenør AS skal gjennom utvikling skape verdier for eiere og ansatte, og være en foretrukket leverandør for våre kunder. Dette skal vi oppnå med kompetanseutvikling, pågangsmot, ærlighet og respekt, samt ha klare mål for å skape et trygt og godt fellesskap.
Vår kompetanse er innen forretningsområdene; infrastruktur, vann og avløp, grunn og betongarbeid, telekommunikasjon, vei og dekkearbeider, samt opparbeiding/oppgradering av utearealer. Vi dekker de fleste områder innen anlegg, vann og avløp, veibygging, sprengning, betongarbeid, asfaltering og anleggsgartnerarbeid.
Vårt geografisk markedsområde er Bergen og omegn-kommuner. Vi hjelper privatkunder, bedriftskunder, borettslag og kommuner.
Tertnes Entreprenør AS har erfarne arbeidsomme fagfolk som løser de fleste utfordringer med en moderne maskinpark tilpasset de fleste typer oppdrag.
Vi fokuserer på kvalitet i alle ledd, og har stort fokus på HMS i alt vi gjør. Når vi påtar oss en jobb kan du være sikker på at våre ansatte utfører jobben innenfor tidsrammen og budsjettet som er gitt for prosjektet. Vi har en god dialog med alle våre kunder, fra første møte til ferdigstillelse av gjeldende prosjekt. Kombinert med dette har vi en grunnfestet yrkesstolthet som sørger for at vi leverer den gode reisen for kunden gjennom hele prosjektet. For oss er alle prosjekter like viktige, og med det varierte behovet innen anleggsarbeid, er det helt klart avgjørende at det er et godt samarbeid, og en god dialog, mellom oppdragsgiver og oss som leverandør.
DSC_0522

Historie

1902

Vår historie starter i 1902 da familien Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen under navnet Entreprenør Jørgensen. I starten drev man enkelt hvor man blant annet tok ut stein på Laksevåg, rodde den i pram til kai-anlegget, og bygget kaien for hånd med egne dykkere – der gjerne sjefen sjøl stod på land og sveivet luft til de som arbeidet under vann. Jørgensen hadde sin egen smie, og de fleste redskaper til å ta ut stein, frakte og legge på plass ble laget og reparert her. Aktivitetene bestod i starten av mye manuelt og tungt steinarbeid – det fantes få eller ingen anleggsmaskiner.

1929

I 1929 overtok Johannes Joakim Jørgensen som leder, og drev selskapet videre under navnet Jørgensen Entreprenør. Jørgensen-familien drev ikke med entreprenørvirksomhet under 2.verdenskrig, men de lærte seg å bruke dynamitt i denne perioden. Like etter krigen var man engasjert i Tysklandsbrigaden, og hjalp til med opprydningsarbeidet i Tyskland, blant annet med å rydde veier, rive og fjerne ruiner og gjøre klar for en oppbygging av landet som var sterkt preget av krigens herjinger.

1950

1950 – God kvalitet resulterte i at virksomheten ble en attraktiv og viktig leverandør for ulike oppdragsgivere. Åsane kraftverk var en av disse. Når Åsane Kraftverk ble innlemmet i Bergen Lysverker, som igjen ble til BKK, fortsatte Brødrene Jørgensen å være en viktig leverandør av utbygging av infrastruktur i Bergen.

1954

I 1954 ble bedriften overtatt av brødrene Bjarne S. Jørgensen, Svein J. Jørgensen og Olav Jørgensen og de omdøpte virksomheten til Brødrene Jørgensen, hvor de også påtok seg oppdrag innen grunnarbeid for husbygging.
Brødrene Jørgensen har alltid vært opptatt av en god arbeidsfilosofi, hvor gode verdier, kvalitet og stolthet i det arbeidet som ble utført alltid har vært viktig. Man skulle alltid være så fornøyd med arbeidet som ble utført at man kunne “sette” sin egen signatur på det. Dette er arbeidsfilosofi og verdier som har vært i DNA-et til selskapet, og som fortsatt er gjeldende.

1960

I etterkrigstiden startet den industrielle utvikling for vårt selskap, hvor man anleggsmaskiner ble tatt i bruk. Fra 1960 og utover ble maskinparken større, og man tok i bruk flere og nyere maskiner som kompressorer for boring, gravemaskiner til jord – og steinarbeid, og større lastebiler til transport.

Brødrene Jørgensen spesialiserte seg innen grunnarbeid for infrastruktur, hvor de ble eksperter på graving av grøfter for vann og avløpsledninger og elektrisitet – både på stolper og i grunn.

1981

I 1981 ble bedriften omgjort til aksjeselskap, og endret navn til Tertnes Entreprenør AS og ble drevet av Olav Jørgensen, Jan Olav Jørgensen og Svein Jørgensen. På midten av 80-tallet startet man også opp med enklere asfaltarbeider.

2014

Denne historien en grunnlaget for at vi har «Kvalitet i 4 generasjoner» med i logoen vår. I 2014 inngikk Tertnes Holding AS og KB Gruppen samarbeid, og etablerte KB Vest AS. KB Vest AS besto av selskapene Tertnes Entreprenør AS, Presis Vei AS, Bergen Bydrift AS, Kjosås Maskin AS, Opedal Drift AS Presis Vegdrift AS. KB Vest AS endret senere navn til Vestlandsentreprenøren AS.

2020

I 2020 ble Vestlandsentreprenøren AS omorganisert. Konsernet rigger seg nå for vekst gjennom å restrukturere organisasjonen. For å møte kunder og marked på best mulig måte deles Vestlandsentreprenøren AS opp i to konsern: Et anleggskonsern og et drifts- og vedlikeholdskonsern.

Det nye drifts -og vedlikeholdskonsernet heter Presis Infra AS. Konsernet består i dag av de juridiske enhetene Tertnes Entreprenør AS, Bergen Bydrift AS, Presis Vegdrift AS, Sopihop AS, Total Uteservice AS, Maskinell SnøService AS og Stetind Entreprenør AS. Selskapene i Presis Infra-konsernet har aktiviteter i hele Norge, fra Nordkapp til Lindesnes.

2023

I 2023 ble det innført en ny kapittel i vår selskapshistorie da vi ønsket velkommen vår nye daglige leder, Sondre Reigstad. Hans engasjement og lederegenskaper har styrket vårt team og satt en klar retning for fremtiden.