OFTE STILTE SPØRSMÅL

Ofte stilte spørsmål

Hva koster asfaltering

Prisen for legging av asfalt avhenger at flere forhold. Bl.a størrelsen på oppdraget, hvor arbeidet skal utføres og underlaget. Ta derfor kontakt med oss for et uforpliktende tilbud og eventuell avtale om forhåndsbefaring.

Hva er asfalt laget av?

Asfalt består av 94-95% steinmaterialer og 5-6% bituminøst bindemiddel. Asfalt er ofte det øverste laget på en vegoverflate, og består gjerne av et slitelag og et bindlag.

Hva er tykkelsen på asfaltdekke?

Normal tykkelse på et asfaltdekke på private områder er 4 cm etter komprimering. Dette tilsvarer ca. 100 kg/m2. Med tykkelsen på asfaltdekke må tilpasses de belastninger som asfaltdekke utsettes for. Med mye belastning f.eks med store og tunge kjøretøy, må det legges et tykkere asfaltdekke.

Hvor lang tid bruker asfalt på å tørke?

Det er anbefalt å vente 24 timer fra asfalten er lagt til den blir kjørt på. Asfaltdekke må ikke utsettes for store punktbelastninger, da dette kan skade overflaten. Å svinge på rattet når bilen står i ro, vil også skade asfalten. La derfor hjulene rulle  når du skal snu bilen.

Må det gjøres noe før det legges asfalt?

Før det legges et topplag med asfalt, må underlaget være avrettet og komprimert. Dette er noe vi kan utføre før asfalteringen utføres. Ugress må fjernes, og området kan med fordel sprøytes med ugressdreper. Det er viktig at det brukes ugressdreper som er godkjent for ikke å skade miljøet.

Hvor lang bestillingstid er det på asfaltoppdrag?

Normal leveringstid hos oss er 2 – 4 uker etter at bestilling er mottatt

Må gammel asfalt fjernes før det legges ny asfalt?

Normalt er det ikke nødvendig å fjerne eksisterende asfaltdekke. Nytt asfaltdekke kan legges oppå det gamle, men det må da påføres en lim for å sikre vedheft mellom gammel og ny asfalt.

Driver Tertnes Entreprenør AS med annet enn asfalt?

Tertnes Entreprenør AS utfører de fleste oppgaver innenfor grunn- og betongarbeider. Vi utfører graving, dreneringsarbeider, mindre betongarbeider som støttemurer og ringmurer. Vi kan ta oss av vedlikehold og oppgradering av hager og uteområder.