Nyhet

Ny Wacker Neusson hjullaster

Vi er klar for å møte vinteren. Ny Wacker Neusson hjullaster med brøyteskjær og strøkasse levert til oss i dag fra Vest Assistanse.
Maskiner blir å se i sentrumsnære områder i Bergen når føreforholdene krever det.
Våre oppdragsgivere på vinterdrift er Presis Vegdrift og Bydrift AS.