Nyhet

ESPIRA EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE

På oppdrag fra Espira Eventyrskogen Barnehage i Bjørgeveien har vi oppgradert uteområdet.
Oppdraget besto i overvannshåndtering med nye sandfangkummer, nytt grønt lekeområde,
nytt område for sandlek med nye lekeapparater og ny klatre- og rusjebane med gummidekke under.
Før montering av nytt utstyr ble alt det gamle fjernet og levert til deponi og hele arealet er masseutskiftet.
Til slutt ble det lagt asfalt rundt området. Alle arbeider er utført når det var full drift i barnehagen.
Vi takker alle ansatte, foresatte og barna for et flott samarbeid under utførelsen
og håper alle gleder seg til å ta uteområdet i bruk. Tusen takk for oppdraget.