Sertifisert som Miljøfyrtårn

Kategori
Nyheter

Dette er et viktig satsningsområde for oss. Miljøaspektet står sentralt ved innkjøp av materialer og utstyr, alt avfall kildesorteres, og vi fokuserer på lav energiforbruk.  Bedriftens biler og maskiner re av nyere dato, og har Euro 6 og AD Blue-motorer -og vi satser på fossilfrie biler, så langt det er mulig.

nb_NONorwegian